Open menu

VEBIDAK Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 50

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer neemt u belangrijke beslissingen voor uw organisatie. Hierbij denkt u vooral aan wat goed is voor uw onderneming. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u zelf loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Tóch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering?

Om te voorkomen dat u persoonlijk moet opdraaien voor een bestuurdersfout, is er een betaalbare verzekeringsoplossing beschikbaar. Dit noemen we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van VEBIDAK Verzekeringsdienst beschermt uw privévermogen tegen de gevolgen van een fout die u als bestuurder maakt. Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:

Interne aansprakelijkheid:
Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf zelf u aansprakelijk stellen.

Externe aansprakelijkheid:
Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de belastingdienst of uw werknemers, kunt u door hen aansprakelijk gesteld worden.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering?

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.

Dit gaat ten koste van uw privévermogen, zoals uw huis, auto en spaargeld. Deze vermogensschade is niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze dekt alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van VEBIDAK Verzekeringsdienst biedt een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief. De verzekering sluit naadloos aan op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van VEBIDAK Verzekeringsdienst. 

Waar kunt u zich voor verzekeren?

Er zijn verschillende situaties waarin u aansprakelijk gesteld kunt worden en waarbij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Te denken valt aan:

 • Risicovol investeren
  Als blijkt dat u zonder gedegen onderzoek investeringen gedaan heeft die verkeerd uitpakken kunnen leveranciers u aansprakelijk stellen als u niet in staat bent hun facturen te voldoen.
 • Onvolledige boekhouding
  De belastingdienst kan u aansprakelijk stellen als u uw boekhouding heeft verwaarloosd.
 • Fusie en overname
  Werknemers kunnen u aansprakelijk stellen als u een overname doet die financieel onvoordelig uitpakt waardoor u de salarissen niet meer kunt betalen.
 • Faillissement
  De curator kan u aansprakelijk stellen bij een faillissement als blijkt dat u de administratie niet op orde heeft. Zoals bijvoorbeeld met het te laat deponeren van jaarrekeningen.

Verder zijn de volgende personen verzekerd op deze polis:

 • Bestuurders en toezichthouders
 • Medebeleidsbepalers
 • Voormalig verzekerden
 • Rechtsopvolgers
 • Vereffenaars

Als laatst bestaat de dekking uit twee elementen: de kosten van verweer en de kosten van de uiteindelijke schadeclaim als u als bestuurder aansprakelijk blijkt te zijn.

Als er sprake is van opzet zijn de kosten niet gedekt op de polis. Ook als de schade alleen bestaat uit opgelegde boetes of dwangsommen is dit niet gedekt. Daarnaast is er geen dekking bij ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerden of derden.

Speciaal voor VEBIDAK-leden

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is speciaal samengesteld voor VEBIDAK-leden. Hierdoor is het een unieke polis die al 15 jaar lang succesvol is gebleken in de praktijk. Dit door de gunstige voorwaarden maar ook zeker door de jarenlange praktijkervaring die we in de branche hebben. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Binnen 5 werkdagen een persoonlijk aanbod.

Bent u lid van VEBIDAK?