Open menu

VEBIDAK Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 50

Construction All Risks-verzekering (CAR)

Als (hoofd)aannemer bent u bezig met het aanleggen van een nieuw dak wanneer er onverwachts een storm op steekt. Het materiaal waait van het dak en is beschadigd, dan loopt u hierdoor wellicht vertraging op. Dan is deze schade voor u als ondernemer niet verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De Construction Allrisk (CAR)-verzekering dekt wèl de schade die hierdoor aan het bouwwerk tijdens en na het bouwproject is opgelopen.

Wat is een CAR-verzekering?

De Construction All Risks-verzekering (CAR) is een uniek verzekeringsproduct speciaal voor de bouw. De verzekering biedt dekking voor alle schade die op de bouwplaats ontstaat tijdens een bouwproject. Een CAR-verzekering is niet hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de schade die je aan anderen toebrengt. De CAR-verzekering vergoedt de schade die je zelf lijdt tijdens een bouwproject.
 

Waar kunt u zich voor verzekeren?

De CAR-verzekering van VEBIDAK Verzekeringsdienst bestaat uit een viertal rubrieken die afgestemd zijn op u als ondernemer in de dakdekkersbranche:

  • Ten eerste wordt verzekert alle materiële schade, inclusief diefstal, die op het werk ontstaat.
  • Daarnaast schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
  • Ook schade aan hulpmiddelen zoals gereedschap, bekistingen of steigers.
  • Als laatste vergoedt de verzekering schade die je lijdt door vertraging van het bouwproces.

De CAR-verzekering eindigt in principe bij de oplevering van het bouwproject, maximaal 12 maanden. Maar het is natuurlijk vervelend als u na oplevering van het project ineens telefonisch van de opdrachtgever te horen krijgt dat er een lekkage is ontstaan. Daarom is er na oplevering of verstrijken van de maximale termijn van 12 maanden een onderheidstermijn van kracht. Binnen deze onderheidstermijn is het bouwwerk 6 maanden verzekerd tegen schade aan het bouwwerk.

Voordelen CAR-verzekering

Snelle uitkering bij schade

Direct door met werkzaamheden

Transportkosten meeverzekerd

Dekking in België, Nederland, Luxemburg & Duitsland

Vrijblijvende offerte aanvragen

Binnen 5 werkdagen een persoonlijk aanbod.

Bent u lid van VEBIDAK?