Open menu

VEBIDAK Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 50

Milieuschadeverzekering (MSV)

Milieuschade is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. U denkt waarschijnlijk dat gebeurt alleen bij grote bedrijven die met chemische stoffen werken? Toch zijn de gevolgen bij milieuschade aanzienlijk. De kosten van sanering kunnen flink oplopen en komen vaak volledig voor uw rekening.  

Hoe kan milieuschade ontstaan?

Bodem- of waterverontreiniging kan ontstaan door lekkende diesel, vervuild bluswater of asbest die vrijkomt bij een brand of hevige storm. In zulke gevallen moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Met de milieuschadeverzekering (MSV) kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van milieuschade. 

Wat valt onder milieuschade?

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken hebben uiteraard meer kans op milieuschade, maar zelfs de simpelste vloeistoffen die u in uw bedrijf gebruikt kunnen het milieu al aantasten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld oliën, spuitlakken, verfproducten etc. waar u mee werkt.

Niet alleen schoonmaakproducten of andere chemische producten die u gebruikt in uw bedrijf kunnen milieuschade veroorzaken. Milieuschade kan ook ontstaan door:

  • Vervuild bluswater bij een brand;
  • Gesmolten nylon vloerbedekking, marmoleum of plastic materiaal die na een brand de bodem heeft vervuild;
  • Door storm afgewaaide en verspreide asbesthoudende eternietplaten.

Hoe kan ik milieuschade verzekeren?

U denkt nog steeds het zal wel meevallen met de producten die wij gebruiken in ons bedrijf die het milieu kunnen aantasten. Moet ik me daar echt voor verzekeren? Vanwege de wettelijke saneringsplicht is het inderdaad verstandig om u te verzekeren tegen milieuschade. 

Als uw bedrijf milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging veroorzaakt, dan moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een milieuschadeverzekering verzekerd u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Met de milieuschadeverzekering van VEBIDAK Verzekeringsdienst bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u milieuschade veroorzaakt.

 

Brandverzekering
Hoe zit het met de dekking voor opruimingskosten in mijn brandverzekering, zult u zich afvragen? De kosten voor het opruimen die gedekt zijn op uw brandverzekering beperken zich tot het betalen van de opruimingskosten van de verzekerde interesten (het pand, de inventaris, bedrijfsuitrusting en goederen). Bodemsanering is niet gedekt op de brandverzekering. Hiervoor dient u een milieuschadeverzekering af te sluiten.

Heb ik wel een milieuschadeverzekering nodig?

Een milieuschadeverzekering is belangrijker dan dat veel ondernemers denken. Ook als u denkt dat er bij uw werkzaamheden geen risico is op milieuschade. Maar heeft u er wel eens aan gedacht dat er bij een brand gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen en dat er mogelijk asbest in uw pand zit. 

 

Wat is verzekerd bij de milieuschadeverzekering?

De MSV vergoedt de kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater. De dekking beperkt zich niet tot de eigen locatie van de verzekerde, maar geldt ook voor verontreiniging bij derden.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Binnen 5 werkdagen een persoonlijk aanbod.

Bent u lid van VEBIDAK?