Open menu

VEBIDAK Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 50

Ongevallenverzekering

Uw medewerker kan zowel privé als onder werktijd een ongeluk krijgen. Bijvoorbeeld wanneer er iemand valt, een dwarslaesie oploopt en in een rolstoel belandt. Of tijdens een wintersportvakantie met familie in Oostenrijk zwaargewond raakt en na 2 weken in coma komt te overlijden. Hoe beschermt u uw medewerker of de nabestaanden in deze situatie tegen de financiële gevolgen van dit ongeval?

Wat is een ongevallenverzekering?

Als uw medewerker tijdens of buiten werktijd een ongeluk krijgt, dan kan uw medewerker blijvend invalide raken of zelfs overlijden. Na een ernstig ongeluk is er vaak veel schade, zowel lichamelijk, emotioneel als financieel. Wij begrijpen dat u er in zo’n situatie graag voor uw medewerker of voor de nabestaanden van uw medewerker bent. Deze verzekering is geschikt voor werkgevers die hun werknemers na een ongeluk financieel willen ondersteunen.

Waarom een ongevallenverzekering?

Blijvende invaliditeit

De kosten na een ernstig ongeluk kunnen vaak erg hoog oplopen voor uw werknemer. Denk aan de kosten voor aanpassingen aan de woning of lagere inkomsten als uw werknemer niet meer kan werken door blijvende invaliditeit. De ongevallenverzekering biedt een financiële compensatie als uw werknemer door een ongeval blijvend invalide raakt. Bij blijvende invaliditeit keert de verzekering twee keer het jaarsalaris aan uw werknemer uit. Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op het jaarloon van de werknemer.

 

Bij overlijden

Als uw werknemer overlijdt, is een extra geldbedrag vaak noodzakelijk voor de nabestaanden om alle extra kosten te betalen en het gezinsinkomen aan te vullen. Bij overlijden keert de verzekering eenmalig het jaarsalaris van uw werknemer aan de nabestaanden uit.

 

Goed werkgeverschap

De wet verplicht werkgevers om zich als een goed werkgever te gedragen, onderdeel hiervan is dat de werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ die schade van werknemers door werkgerelateerde schade vergoedt. Er wordt van de werkgever verwacht dat u weet welke risico’s uw werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. Om die reden kan een ongevallenverzekering, naast de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WEGAS), dan ook mede van belang zijn voor de werkgever.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Zowel op het werk, thuis of in het verkeer kan het voorkomen dat uw medewerker het slachtoffer wordt van een ongeval. Gelukkig zijn de ongelukken die er gebeuren vaak klein. Maar als er écht iets gebeurt, dan wil je dat uw medewerkers goed verzekerd zijn.

Schadevoorbeeld op vakantie
Stel dat uw werknemer op wintersport gaat naar Oostenrijk. Op de piste raakt uw medewerker zwaargewond door een ongeluk. Uw medewerker raakt in coma en overlijdt twee weken later. In deze situatie keert de ongevallenverzekering een jaarsalaris uit aan de nabestaanden van uw medeweker.

Schadevoorbeeld thuis
Stel dat uw werknemer blijvend invalide raakt, doordat hij thuis in de tuin van de ladder is gevallen. Uw medewerker is na het ongeluk afhankelijk van een rolstoel en kan niet langer meer zijn werk uitoefenen. Dan krijgt uw medewerker twee keer een jaarsalaris uitgekeerd. 

Dental
Unieke dekking in deze verzekering!
Bij deze dekking krijgt de werknemer een maximale uitkering van € 5.000,- als de verzekerde een ongeval overkomt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden waardoor er tandartskosten gemaakt moeten worden.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Binnen 5 werkdagen een persoonlijk aanbod.

Bent u lid van VEBIDAK?